PŘEDNOSTI ELEKTRICKÉHO OHŘEVU VODY

Průtokové ohřívače sníží spotřebu vody!

Jak dlouho vám trvá nastavit ve sprše vodu na příjemnou teplotu? 30 sekund – 1 minutu? Po tuto dobu vám voda, která nemá odpovídající teplotu, odtéká jako nevyužitá. Ročně takto odteče nezanedbatelné množství. Elektrický průtokový ohřívač CEX vám bez čekání poskytne vodu o teplotě, jakou zrovna požadujete. Neplýtvejte tedy vodou při nastavení její teploty, když ji můžete ihned optimálně využívat.

Průtokový ohřívač vody je vhodný pro každý případ použití!

Najde využití v komfortní stylové koupelně DEX, stejně jako u moderního kuchyňského dřezu CEX-U, nebo pro sprchu a umyvadlo CBX11..13. Průtokový ohřívač může být nainstalován kdekoliv, snadno a rychle, bez stavebních úprav. Díky malým rozměrům se lehce přizpůsobí, je prostorově nenáročný. Lze jej připojit v bezprostřední blízkosti odběrového místa a minimalizovat tak ztráty. Obrovské zásobníky na vodu již patří minulosti.

Průtokový ohřívač zaručuje vysoký komfort!

Průtokový ohřívač s elektronickou regulací DSX poskytuje ihned ohřátou vodu o teplotě, kterou nastavíte na displeji ohřívače, bez nepříjemných teplotních výkyvů. Okouzlí vás atraktivní design a ovládací prvky např. paměť teploty, naprosto přesné nastavení teploty, servisní a diagnostické informace o spotřebě, okamžitém výkonu, nákladech na provoz atd. Díky průtokovému ohřívači nebudete závislí na centrálním ohřevu. V létě můžete vytápění vypnout, a přesto budete mít teplou vodu vždy k dispozici.

Volba správného systému pro ohřev vody získává stále větší význam. V minulosti se pouze řešil základní požadavek na zajištění ohřevu vody. Tato potřeba se s životní úrovní stále zvyšuje, ale zároveň rostou i ceny energií a vody. Tady se otevírá prostor pro značné finanční úspory. Víme, že decentrální ohřev vody pomocí moderních průtokových ohřívačů je jeden z nejúspornějších a nejefektivnějších způsobů. Elektrický průtokový ohřívač odebírá elektrickou energii pouze ve chvíli, kdy potřebujete teplou vodu. To je v domácnosti většinou několik minut denně. Ohřívače jsou umístěny přímo v místě odběru a tak je teplá voda okamžitě k dispozici, (nedochází ke ztrátám vody z potrubí, než doteče teplá voda z bojleru). Klasický zásobníkový ohřívač nahřívá velký objem vody několik hodin, ten se většinou nespotřebuje a chladne. Navíc během dne stále spíná topení, aby vodu dohřál na nastavenou teplotu. Rozdíl ve spotřebě elektřiny může dosáhnout až 80%!

Za pozornost rovněž stojí i úspora prostoru. Klasické bojlery jsou prostorově náročné. Průtokové ohřívače navíc působí i esteticky při instalaci na viditelných místech.

Více informací

Všechny typy průtokových ohřívačů a malých zásobníkových ohřívačů jsou konstrukčně řešeny s ohledem na zjednodušení montáže a zapojení. Malé typy průtokových ohřívačů k umyvadlu série MH dokáže laik připojit a zprovoznit doslova za několik minut (v místě musí být zajištěn přípoj vody a elektrická zásuvka). Minimální rozměry průtokových ohřívačů vody tyto přístroje předurčují k použití i v hůře dostupných místech. V rekreačních objektech, v malých koupelnách, v prostoru pod dřezem, pod umyvadlem a jinde.

Pokud je nutné ohřívač umístit do skrytého prostoru, uživatel může zvolit model s dálkovým ovládáním pro snadnou obsluhu. Při rozhodnutí použít průtokové ohřívače ve fázi přípravy stavby, zjednodušíte rozvod vody v objektu v jedné trubce studené vody. Odpadají dlouhé rozvody teplé vody z centrálního bojleru do ostatních místností.

Více informací

Současný trend v konstrukci průtokových ohřívačů, je maximální energetická účinnost a komfort ovládání. Přístroje značky CLAGE v tomto ohledu představují tu nejvyšší úroveň. Ohřívače jsou vybaveny dokonalou elektronikou, která během provozu vyhodnocuje celou řadu parametrů a optimalizuje odběr elektrické energie podle okamžitého průtoku vody a zvolené teploty. Tím se vynaložená elektrické energie využije s téměř 100% účinností.

Elektronika také dokáže udržet konstantní teplotu výstupní vody s přesností cca jednoho stupně i při změnách průtoku. Řídící jednotka stále vyhodnocuje informace z teplotních čidel a čidla průtoku a v závislosti na nastavené teplotě reguluje odběr proudu a výkon topného tělesa. Přístroj na změnu teploty reaguje během vteřiny.

Více informací

Ideální možnosti využití průtokových ohřívačů v systému solárního ohřevu nebo v soustavě s tepelným čerpadlem

Průtokové ohřívače vody

Stále roste podíl elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů. Solární systémy stejně jako tepelná čerpadla jsou využívány k ohřevu teplé vody. Tyto způsoby získávání energie mají svá úskalí v řízení a stabilitě výkonu systému. Jsou závislé ve velké míře na teplotě počasí a intenzitě slunečního záření, které se nedá regulovat. Tyto systémy obvykle využívají centrální výměník tepla, kde dochází k ohřevu vody pro topný okruh a teplé užitkové vody. V období s nízkou intenzitou slunečního svitu, nebo vysoké teploty vzduchu pro tepelné čerpadlo, nedosahuje voda ve výměníku potřebnou teplotu a musí se dohřívat náhradním zdrojem. V takovém případě je ideální využít elektronicky řízené průtokové ohřívače vody, které jsou kompatibilní se systémy, kde je předehřátá vstupní voda.

Tyto inteligentní průtokové ohřívače vyhodnotí teplotu vstupní vody a nastavenou výstupní teplotu a použijí jen nezbytně nutné množství elektrické energie k dohřátí teplotního rozdílu. V případě, že teplota vstupní vody je již vyšší, než je nastavení průtokového ohřívače, pak voda přístrojem pouze protéká bez ohřevu.

Důležité je množství ohřáté vody. Dohřívá se pouze objem vody, který uživatel v daném okamžiku spotřebuje.